Naturområde, Utflyktsmål

Vättlefjäll hörni

May 13th, 2020

Photograph of autumn woods

Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg. Här bjuder naturen på en rik variation av mossar, ljunghedar, löv- och barrskog. Kanotpaddla eller fiska i de många sjöarna, vandra längs Bohusleden, Pilgrimsleden och Vättlefjällsleden och njut av det vackra, kuperade landskapet.

Fram till 1900-talet dominerades det nu skogstäta området av betesmarker, och det finns rester kvar av dessa ljung- och fukthedar som nu är livsmiljö för ett antal sällsynta arter som cypresslummer, klockgentiana och atlantvitmossa. I området finns även trädlärka, nattskärra, orre, spillkråka och tjäder.

Naturreservatets sjöar är omtyckta vatten för bad, paddling och fiske. De största sjöarna är Surtesjön, Stora Björsjön, Mollsjön och Holmesjön. Vill du paddla en tur, går det att hyra kanot i Vättlestugan under maj-september. För att fiska krävs det gult fiskekort för att få fiska i sjöarna. Det finns vindskydd och grillplatser utmed sjöarna. Även vedförråd med färdigkapad ved fri att använda.

Vättlefjäll korsas av både Bohusleden, Pilgrimsleden och Vättlefjällsleden. Förutom dessa tre leder finns ett antal kortare spår att följa. Spåren går i en slinga och återkommer till utgångspunkten. Varje spår är tydligt märkt med en färg.